Рік заснування:

1998

Тематика:

 

Загальні проблеми використання атомної енергії, ядерна енергетика (теорія та розрахунок реакторів, експлуатація АЕС, дослідницькі реактори, проблеми інженерної безпеки, реакторні вимірювання), ядерне паливо та конструкційні матеріали, тепловидільні елементи, нейтронна фізика, загальні питання безпеки, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, радіаційна безпека, інформаційні та керуючі системи

Реферативні бази даних:

Міжнародна наукометрична база даних SCOPUS

https://www.scopus.com/sourceid/21100212322

 

База даних INIS (The International Nuclear Information System)

http://inisdb2.iaea.org 

ISSN:

2073-6231

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ 3146 від 26.03.1998

Фахова реєстрація у Міністерстві освіти і науки України:

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України від 29.09.2014 № 1081)

Галузь науки:

Технічні

Періодичність:

Щоквартальна, 4 рази на рік

Мова видання:

Українська, а також російська, англійська

Засновники:

 

Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (далі — ДНТЦ ЯРБ),

Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України (далі — ОНПУ)

Головний редактор:

Печериця О.В., кандидат технічних наук (ДНТЦ ЯРБ, перший заступник директора)

Заступник головного редактора:

Кравченко В.П., д-р технічних наук, професор (ОНПУ, завідувач кафедри АЕС)

Члени редколегії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богорад В. І., кандидат фізико-математичних наук (ДНТЦ ЯРБ, начальник відділу радіаційного захисту)

Ігор Боднар, канд. техн. наук (ANL, США)

Герліга В. А., доктор технічних наук, професор (НАЕК «Енергоатом», керівник відділення Науково-технічного центру)

Єфімов О. В., доктор технічних наук, професор (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри парогенераторобудування)

Зеленцова Т. М., доктор технічних наук, професор (ОНПУ, професор кафедри АЕС)

Ковбасенко Ю. П., кандидат технічних наук (ДНТЦ ЯРБ, заступник начальника відділу нейтронно-фізичних процесів)

Кондратьєв С. М., кандидат фізико-математичних наук (ДНТЦ ЯРБ, начальник відділу зняття з експлуатації)

Корольов О. В., доктор технічних наук (ОНПУ, професор кафедри АЕС)

Мазуренко А. С., доктор технічних наук, професор (ОНПУ, завідувач кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій, директор Інституту енергетики та ком’ютерно-інтегрованих систем управління)

Мохор В. В., чл.-кор. НАНУ, доктор технічних наук, професор (ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАНУ, директор)

Немчинов Ю. І., доктор технічних наук, професор (Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, перший заступник директора з наукових питань)

Носовський А. В., чл.-кор. НАНУ, доктор технічних наук, професор (Інститут проблем безпеки АЕС НАНУ, директор)

Павлович В. М., доктор фізико-математичних наук (Інститут ядерних досліджень НАНУ, завідувач відділом теорії ядерних реакторів)

Письменний Є М., доктор технічних наук, професор (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», декан теплоенергетичного факультету, завідувач кафедри АЕС та інженерної теплофізики)

Саєнко С. Ю., доктор технічних наук (Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», начальник відділу з розробки технологій поводження з радіоактивними відходами Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій)

Ушпурас Є.В., академік Литовської АН, д-р техн. наук, проф. (LEI, Литва)

Халімончук В. А., кандидат технічних наук (ДНТЦ ЯРБ, провідний науковий співробітник відділу нейтронно-фізичних процесів ядерних установок)

Ястребенецький М. О., доктор технічних наук, професор (ДНТЦ ЯРБ, начальник відділу аналізу безпеки керуючих та інформаційних систем АЕС) 

Відповідальний редактор:

Овсяннікова Т.М. (ДНТЦ ЯРБ)

Адреса редакції:

03142, Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а/с 124, ДНТЦ ЯРБ

Телефон:

(044) 422-49-69, 422-49-72

E-mail

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основними завданнями журналу є:

 • формування інформаційного простору для оперативного обміну результатами наукових, науково-технічних і науково-аналітичних робіт у сфері ядерної та радіаційної безпеки;
 • сприяння комплексному розвитку досліджень з ядерної та радіаційної безпеки за допомогою опублікування в одному виданні наукових статей з базових наукових напрямків;
 • збір і підготовка до друку аналітичних та інформаційних матеріалів про стан ядерної та радіаційної безпеки на об’єктах атомної енергетики України;
 • залучення наукового потенціалу України до вирішення актуальних питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки шляхом публікації інформації про програми розвитку і практичні проблеми атомної енергетики.
 

Печериця Олександр Володимирович (ДНТЦ ЯРБ)
Головний редактор
Тел.: (044) 422-49-69 (2-14)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Овсяннікова Тетяна Миколаївна (ДНТЦ ЯРБ)
Відповідальний редактор
Тел.: (044)422-49-72 (3-65)
Факс: (044)452-89-90
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 • Загальні питання безпеки ядерних технологій
 • Експлуатаційна безпека ядерних установок
 • Ядерне паливо та нейтронно-фізичні процеси в активних зонах
 • Методологія та результати аналізу безпеки ядерних установок
 • Продовження терміну служби ядерних установок
 • Зняття з експлуатації ядерних установок. Поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами
 • Радіаційна безпека
 • Електротехнічне устаткування. Інформаційні та керуючі системи
 • Інше
 

Імпакт-фактор (ІФ) — це формальний чисельний показник важливості наукового журналу; він показує, скільки разів у середньому цитується кожна опублікована в журналі стаття протягом двох наступних років після виходу.

Цитованість видання підвищується за рахунок цитованості статей авторів, які публікуються в журналі. Тому редакція зацікавлена в тому, щоб автори мали високі наукометричні показники. Мета редакції — не втратити цитування, якщо статті невірно цитуватимуться (неправильно оформлюватися посилання на статті з журналу: назва журналу, назва статті). Для цього авторам рекомендується використовувати ідентифікатор ORCID, зареєструвавшись у цій базі даних (в Інтернеті наведено докладну покрокову інструкцію для реєстрації).

Open Researcher and Contributer ID (ORCID) — відкритий, некомерційний проект для створення і підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу ув'язки науково-дослідної діяльності та доступу до цих ідентифікаторів. ORCID унікальний завдяки своїй незалежності від наукових дисциплін і національних кордонів, а також взаємодією з іншими системами ідентифікації.

Основною метою введення системи ORCID є можливість ідентифікації наукових робіт, написаних різними вченими з однаковими іменами та прізвищами. Ідентифікатор являє собою 16-значне число, унікальне для кожного учасника.

Обліковий запис ORCID містить інформацію про ім’я вченого, його електронну адресу, назву організації та його дослідницьку діяльність. ORCID враховує необхідність контролю за поширенням цих даних і надає відповідні інструменти для керування рівнем приватності даних.

ORCID ID являє собою номер з 16 цифр, погоджений зі стандартом ISO (ISO 27729). Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру X, що представляє число 10.

Додавайте інформацію про Ваш ідентифікатор ORCID під час відправки публікацій, подавання документів на гранти і в інших дослідницьких процесах.

Розрахунок імпакт-фактора заснований на трирічному періоді. Наприклад, імпакт-фактор журналу в 2009 році визначається таким чином:

ІФ = A / B,

де A — число цитувань протягом 2009 року статей, опублікованих у даному журналі в 2007 і 2008 роках, в інших журналах; B — число статей, опублікованих у даному журналі в 2007  2008 роках.

 

Передплатити журнал «Ядерна та радіаційна безпека» можна у поштових відділеннях (передплатний індекс – 37781).

Придбати окремі номери журналу можна у відповідального редактора за адресою:

03142, Київ,вул. Василя Стуса, 35-37
тел.:
(044)422-49-72 (3-65)

 

Заявку можна направити:
факс:
(044)452-89-90
E-mail: 
editor@sstc.com.ua

 
PATHWAY_MSG   HomeПро журнал

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.