Імпакт-фактор (ІФ) — це формальний чисельний показник важливості наукового журналу; він показує, скільки разів у середньому цитується кожна опублікована в журналі стаття протягом двох наступних років після виходу.

Цитованість видання підвищується за рахунок цитованості статей авторів, які публікуються в журналі. Тому редакція зацікавлена в тому, щоб автори мали високі наукометричні показники. Мета редакції — не втратити цитування, якщо статті невірно цитуватимуться (неправильно оформлюватися посилання на статті з журналу: назва журналу, назва статті). Для цього авторам рекомендується використовувати ідентифікатор ORCID, зареєструвавшись у цій базі даних (в Інтернеті наведено докладну покрокову інструкцію для реєстрації).

Open Researcher and Contributer ID (ORCID) — відкритий, некомерційний проект для створення і підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу ув'язки науково-дослідної діяльності та доступу до цих ідентифікаторів. ORCID унікальний завдяки своїй незалежності від наукових дисциплін і національних кордонів, а також взаємодією з іншими системами ідентифікації.

Основною метою введення системи ORCID є можливість ідентифікації наукових робіт, написаних різними вченими з однаковими іменами та прізвищами. Ідентифікатор являє собою 16-значне число, унікальне для кожного учасника.

Обліковий запис ORCID містить інформацію про ім’я вченого, його електронну адресу, назву організації та його дослідницьку діяльність. ORCID враховує необхідність контролю за поширенням цих даних і надає відповідні інструменти для керування рівнем приватності даних.

ORCID ID являє собою номер з 16 цифр, погоджений зі стандартом ISO (ISO 27729). Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру X, що представляє число 10.

Додавайте інформацію про Ваш ідентифікатор ORCID під час відправки публікацій, подавання документів на гранти і в інших дослідницьких процесах.

Розрахунок імпакт-фактора заснований на трирічному періоді. Наприклад, імпакт-фактор журналу в 2009 році визначається таким чином:

ІФ = A / B,

де A — число цитувань протягом 2009 року статей, опублікованих у даному журналі в 2007 і 2008 роках, в інших журналах; B — число статей, опублікованих у даному журналі в 2007  2008 роках.

PATHWAY_MSG   HomeПро журнал Імпакт-фактор журналу

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.