Основними завданнями журналу є:

  • формування інформаційного простору для оперативного обміну результатами наукових, науково-технічних і науково-аналітичних робіт у сфері ядерної та радіаційної безпеки;
  • сприяння комплексному розвитку досліджень з ядерної та радіаційної безпеки за допомогою опублікування в одному виданні наукових статей з базових наукових напрямків;
  • збір і підготовка до друку аналітичних та інформаційних матеріалів про стан ядерної та радіаційної безпеки на об’єктах атомної енергетики України;
  • залучення наукового потенціалу України до вирішення актуальних питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки шляхом публікації інформації про програми розвитку і практичні проблеми атомної енергетики.
PATHWAY_MSG   HomeПро журнал Основні завдання

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.