• Загальні питання безпеки ядерних технологій
  • Експлуатаційна безпека ядерних установок
  • Ядерне паливо та нейтронно-фізичні процеси в активних зонах
  • Методологія та результати аналізу безпеки ядерних установок
  • Продовження терміну служби ядерних установок
  • Зняття з експлуатації ядерних установок. Поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами
  • Радіаційна безпека
  • Електротехнічне устаткування. Інформаційні та керуючі системи
  • Інше
PATHWAY_MSG   HomeПро журнал Постійні рубрики за тематичною спрямованістю

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.