Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

С. В. Недбай, О. І. Лігоцький, А. В. Носовський, Г. Г. Мелешко, О. А. Дудік

Аналіз порушень у роботі АЕС України, що сталися протягом 2013 року (C. 3-7)

О. М. Дибач

Методологічні основи аналізу та врахування невизначеностей імовірнісного аналізу безпеки АЕС (C. 8-16)

Ю. Ю. Воробйов, О. І. Жабін, І. А. Терещенко

Особливості моделювання заклинювання головного циркуляційного насоса та врахування закризового теплообміну при аналізі проектних аварій для реакторів типу ВВЕР-1000 (С. 17-21)

Ю. М. Овдієнко, М. Л. Єременко, А. В. Кучин, В. А. Халімончук

Розвиток бібліотеки нейтронно-фізичних констант для коду DYN3D (С. 22-25)

В. П. Чуйко, С. П. Кулініч, В. В. Кравцов, С. Л. Пушкар

Підвищення рівня безпеки та економічної ефективності АЕС модернізацією процесу обслуговування головного циркуляційного насоса (С. 26-30)

О. В. Дерев’янко, О. В. Корольов, О. Ю. Погосов

Роторні елементи комбінованих турбонасосних агрегатів для автоматизованої системи аварійного підживлення тепломасообмінного обладнання АЕС (С. 31-35)

Т. М. Буряк, Н. В. Ярошенко

Зіставлення вимог вітчизняних і міжнародних стандартів до труб з корозійностійкої сталі для ядерних енергетичних установок (С. 36-40)

М. Ю. Каховський, С. Ю. Максимов, Г. В. Фадєєва

Підводне зварювання елементів АЕС з високолегованих корозійностійких сталей (С. 41-45)

Ю. О. Ольховик

Щодо оскловування борвміщуючих рідких радіоактивних відходів АЕС (С. 46-50)

Т. В. Дудар, М. А. Бугера, Г. В. Лисиченко

Уранові руди як джерело потенційної небезпеки в разі несанкціонованого обігу радіоактивних матеріалів (С. 51-54)

Д. В. Білей, С. В. Бержанський

Підходи до математичного опису процесів галузевого управління та нагляду за безпекою виробничого циклу на АЕС (С. 55-61)

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 04.2014

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.