Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

І. А. Шевченко, О. В. Печериця, В. С. Бойчук, Ю. Є. Шейко

Як підвищити ефективність профілактики порушень у роботі АЕС (С. 3-6)

В. А. Халімончук

Функціонування програмного забезпечення СВРК ВВЕР-1000 верхнього рівня в умовах реалізіції в Україні розширеної програми з диверсифікації ядерного палива (С. 7-12)

В. І. Скалозубов, І. Л. Козлов, А. О. Гудима

Моделювання умов виникнення парогазових вибухів у процесі важких аварій на АЕС з ВВЕР (С. 13-15)

О. М. Дибач

Про застосування теорії нечітких множин для оцінки невизначеностей імовірнісного аналізу безпеки АЕС (С. 16-19)

В. М. Ревка

Кореляційний підхід до оцінки критичної температури крихкості матеріалів корпусів реакторів ВВЕР-1000 у неопроміненому стані (С. 20-22)

С. П. Костенко

Удосконалювання нормативної бази з довгострокової експлуатації та управління старінням енергоблоків АЕС (С. 23-25)

К. В. Грібан, В. І. Богорад, А. В. Носовський, О. Ю. Слепченко

Стан проблеми щодо зонування території навколо АЕС (С. 26-29)

І. Б. Снісар

Теорія екстремального поля та її практичне застосування (С. 30-33)

М. І. Проскура, Л. І. Зинкевич, В. М. Шестопалов, Ю. О. Шибецький, З. М. Алєксєєва, К. І. Жебровська

Оцінка ефективності впровадження в Україні нової схеми класифікації радіоактивних відходів (С. 34-40)

С. Ю. Саєнко

Ізоляція радіоактивних відходів з використанням гарячого ізостатичного пресування (С. 41-48)

О.О. Іокст, В.О. Іокст, Л.С. Івашова, К.М. Єфімова, В.В. Левакін

Основні вимоги до кабельних виробів систем, важливих для безпеки АЕС (С. 49-53)

О. Л. Клевцов, С. О. Трубчанінов

Комп’ютерна безпека інформаційних та керуючих систем АЕС: кібернетичні загрози (С. 54-58)

А. В. Носовський, Н. П. Валігун, І. І. Воробей, О.С. Корнієвська

Результати науково-технічної діяльності Державного науково-технічний центру з ядерної та радіаційної безпеки за 2014 рік (С. 59-67)

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 01.2015

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.