Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

Воробйов Ю. Ю., Жабін О. І.

Оцінка застосовності моделі деформації оболонок твелів розрахункового коду RELAP5/MOD3.2 для палива реакторів ВВЕР-1000 (С. 3 - 7)

Гальченко В. В., Мішин А. А.

Порівняльний аналіз нейтронно-фізичних характеристик кампанії реактора з використанням різних набоіву бібліотек ядерних даних для програмного продукту WIMSD5B (С. 8 - 12)

Білодід Є. І., Ковбасенко Ю. П.

Оцінка впливу невизначеності у вихідних даних на результати аналізу критичності ядерного палива (С. 13 - 17)

Зайцевський І. Л., Кучмагра О. А., Молчанов О. С. , Одинокин Г. І. , Лебедєв Є. О. , Новиков О. Є. , Соловйов В. В.

Установка для контролю глибини вигоряння відпрацьованих тепловидільних збірок РВПК-1000 (С. 18 - 23)

Зуйок В. А., Рудь Р. О., М. В. Трет’яков, Я. О. Куштим, В. С. Красноруцький, Т. П. Черняєва, В. М. Грицина

Контактна корозія алюмінію та його сплавів у водному середовищі ядерних установок (С. 24 - 30)

Костенко С. П., Клочко В. В., Казимирська О. І.

Управління старінням і довгострокова експлуатація елементів та конструкцій енергоблоків АЕС (С. 31 - 35)

Саєнко С. Ю. , Холомєєв Г. О. , Ажажа Ж. С. , Ледовська Л. М. , Пилипенко О. В.

Оцінка ефективності ізоляції радіоактивних відходів у контейнерах з різних матеріалів (С. 36 - 42)

Ольховик Ю. О.

Природний сорбційний бар’єр на етапі пасивного контролю майданчика комплексу «Вектор» (С. 43 - 48)

Коваленко Г. Д., Дурасова Н. С.

Оцінка радіаційної небезпеки хвостосховищ Придніпровського хімічного заводу для населення (С. 49 - 53)

Кондратьев В. Ф., Лошевич Е. Л., Пчелинцев О. Б., Соколов О. Д., Гостило В. В.

Результати розробки портативного ОЧГ-спектрометра гамма-вимпромінювання з електроохолодженням для польових застосувань (С. 54 - 56)

Корольов О. В., Чжоу Х. Ю.

Деякі питання демонтажу основного обладнання в процесі зняття АЕС з експлуатації (С. 57 - 59)

Чумак Д. В., Клевцов О. Л.

Комп‘ютерна безпека на ядерних об’єктах в Україні: області взаємодії між ядерною безпекою та захищеністю (С. 60 - 64)

Грамоткін Ф. І., Кузмяк І. Я., Кравцов В. І.

Використання методології управління проектами в створенні системи фізичного захисту ядерних установок (С. 65 - 71)

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 03.2015

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.