Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

Є. І. Білодід, Ж. Дуспіва

Аналіз критичності палива під час важких аварій (С. 3 - 8)

О. М. Дибач, А. В. Носовський

Оцінка ймовірності перевищення критеріїв безпеки за результатами ймірнісного аналізу безпеки (С. 9 - 13)

О. В. Єфимов, М. В. Максимов, Ю. В. Ромашов

Втрата стійкості і форма можливого вигину напрямних каналів тепловидільних збірок ядерних реакторів ВВЕР-1000 (С. 14 - 18)

В. О. Іокст, К. М. Єфімова, В. В. Левакін, О. О. Іокст, М. П. Романюк, Б. О. Мартинюк

Сучасний підхід до організації електроживлення систем, важливих для безпеки АЕС у разі знеструмлення власних потреб (С. 19 - 23)

O. В. Токаревський, С. М. Кондратьєв, З. М. Алєксєєва, Н. В. Рибалка

Аспекти безпеки та оптимізації довгострокового зберігання радіоактивних відходів на майданчику «Вектор» (С. 24 - 30)

С. А. Станкевич, Т. В. Дудар, Г. Д. Коваленко, В. В. Карташов

Повітряний інфрачервоний моніторинг об’єктів ядерного паливного циклу в Україні (С. 31 - 36)

І. Б. Снісар

Зонування, оптимальне обстеження та верифікація даних дозиметрії поверхневих полів випромінювань (С. 37 - 40)

В. Г. Батій, А. О. Сізов, Д. В. Федорченко, А. О. Холодюк

Динаміка зміни концентрації радіоактивних аерозолів під час вилучення паливовміщуючих матеріалів з об’єкта «Укриття» (С. 41 - 44)

О. Д. Соколов,ОА. Б. Пчелинцев, В. В. Гостило

Аналіз характеристик електроохолодчувачів для ОЧГ-детекторів гамма-випромінювання (С. 45 - 50)

О. Л. Клевцов, М.О. Ястребенецький, С.О.Трубчанінов

Комп’ютерна безпека інформаційних та керуючих систем АЕС: нормативна база (С. 51 - 57)

А. В. Носовський, М. В. Савельєв

Про підготовку спеціалістів у галузі зняття з експлуатації атомних електричних станцій (С. 58 - 67)

 

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 04.2015

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.