Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

А. В. Носовський

Досвід будівництва захисної оболонки над енергоблоком № 4 Чорнобильської АЕС, що зазнав запроектної аварії: погляд через 30 років (С. 3-13)

В. А. Халимончук, О. В. Кучін, В. В. Токаревський

Дослідження нейтронно-фізичних характеристик реактора РБМК-1000 Чорнобильської АЕС в Інституті ядерних досліджень АН УРСР в до- та післяаварійний період: ретроспективний аналіз (С. 14-19)

Г. І. Шараєвський

Проблеми валідації вихідної аварійної події Чорнобильскої катастрофи (С. 20-27)

В. А. Халімончук, О. В. Кучін, В. В. Токаревський

Оцінка внеску парового коефіцієнта реактивності та кінцевого ефекту СУЗ у розвиток аварії на енергоблоці № 4 Чорнобильської АЕС  (С. 28-36)

Г. А. Копчинський

Важкі аварії — домінуюча небезпека АЕС (С. 37-38)

В. М. Домніков, О. М. Дибач, Т. П. Кілочицька, С. М. Кондратьєв, І. С. Кутіна, Л. Ф. Кутіна, А. В. Носовський, Н. В. Рибалка, В. Д. Скляренко, Т. В. Сушко

Об’єкт «Укриття» — від саркофага до нового безпечного конфайнмента  (С. 39-43)

В. М. Шестопалов, Ю. О. Шибецький

Щодо проблеми геолого-геофізичної безпеки нового конфайнмента четвертого блока Чорнобильської АЕС (С. 44-50)

Г. О. Копчинський, Ю. М. Скалецький, М. О. Штейнберг

Чорнобиль. 30 років. Що далі? (С. 51-56)

Д. А. Стельмах, В. К. Кучинський, А. М. Платоненко

Захоронення на місці як варіант зняття з експлуатації об’єктів Чорнобильської АЕС (С. 57-63)

В. І. Богорад, Т. В. Литвинська, І. А. Шевченко, О. М. Дибач, О. Ю. Слепченко

Радіаційні наслідки пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС (С. 64-68)

П о в і д о м л е н н я

Т. В. Кудінова, С. І. Кірєєв

Результати реалізації проекту «Аналіз екологічного ризику в зоні відчуження на білорусько-українському кордоні» (С. 69-70)

 

 

В. І. Борисенко

Коментарі до статті В. А. Тарасова, С. А. Чернеженко, А. А. Какаєва, С. І. Косенко, О. І. Пантак «Високотемпературні відмінності щільності теплового джерела MOX-палива і діоксидний палива і обумовлені цим особливості аварії на третьому блоці АЕС «Фукусіма-1» (С. 71-73) 

 

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 01.2016

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.