Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

С. Г. Божко, І. А. Шевченко, О. В. Печериця, А. М. Сингаївський

Управління знаннями, робочими процесами та електронним документообігом у системі Держатомрегулювання. Основні елементи передпроектної підготовки створення Порталу знань (С. 3-8)

Ю. Ю. Воробйов, А. В. Носовський, О. С. Погонець, І. А. Шевченко

Теплогідравлічний аналіз безпеки змішаних паливних завантажень для АЕС України з реакторами ВВЕР-1000 (С. 9-12)

Ю. М. Овдієнко, М. Л. Єременко, Є. І. Білодід, Е. Крхоункова

Досвід і перспективи застосування підходів найкращої оцінки для аналізу реактивнісних аварій (С. 13-16)

М. І. Йоссеф, Г. Ф. Султан, Хассан Ф. Морсі

Розрахунок періоду охолодження відпрацьованого ядерного палива еволюційного (європейського) енергетичного реактора для забезпечення безпеки в умовах подальшого сухого зберігання ВЯП (С. 17-21)

Є. І. Білодід, Ю. П. Ковбасенко

Деякі характеристики палива із збагаченням вище, ніж 5 %, гіпотетичної касети ТВЗА реактора ВВЕР-1000 (С. 22-26)

А. В. Носовський, А. В. Гур’єв, Р. І. Серафин, О. В. Іванюк

Особливості управління аварією з течею теплоносія з першого контуру в другий з використанням регулюючого клапана на напорі САОЗ ВТ (С. 27-31)

І. Г. Шараєвський, Н. М. Фіалко, А. В. Носовський, Л. Б. Зімін, Г. І. Шараєвський

Актуальні проблеми теплофізики проектних та тяжких аварій ядерних енергоблоків (С. 32-36)

О. М. Дибач

Врахування невизначеностей імовірнісних оцінок у разі ризик-інформованого прийняття рішень (С. 37-40)

С. М. Кондратьєв, Г. П. Борозенець, І. В. Ярмош, Т. Я. Кутузова, Ю. В. Чепурний

Поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях України. Стан та проблеми (С. 41-46)

Д. А. Стельмах, В. К. Кучинський, А. М. Платоненко

«Бура пляма» як кінцевий стан майданчика Чорнобдильської АЕС (С. 47-51)

І. О. Полякова

Технічні засоби для безпечного поводження з радіоактивними відходами, що містять тритій (С. 52-55)

Б. В. Борц, С. Ф. Іванова, І. Л. Колябіна, Г. В. Лисиченко, В. І. Ткаченко

Надкритична екстракція діоксидом карбону урану з рудних концентратів та низькозбагачених руд хвостосховищ (С. 56-60)

М. О. Ястребенецький, О. М.Дибач, О. Л. Клевцов, Ю. В. Розен, С. О. Трубчанінов

Уроки важких аварій стосовно інформаційних і керуючих систем АЕС України (С. 61-67)

І. І. Бобок, А. А. Кобозєва, М. В. Максимов, О. Б. Максимова

Перевірка цілісності записів камер відеоспостереження в режимі реального часу на об’єктах атомної енергетики (С. 68-72)

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 02.2016

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.