Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

Божко С. Г., Шевченко І. А., Печериця О. В., Сингаївський А.

Управління знаннями, робочими процесами та електронним документообігом у системі Держатомрегулювання. Підготовка платформи, розгортання та впровадження Порталу знань (С. 3-8)

Є. П. Дубинський1, Д. В. Гуменюк2, Ю. В. Єсипенко2, А. І. Шанчук2

Досвід і перспективи участі ДНТЦ ЯРБ в програмах наукових досліджень Євратому (С. 9-14)

Недбай С. В., Воронцов Д. В., Горпинченко О. М., Печериця О. В.

Результати аналізу порушень, які сталися протягом 2015 — першого півріччя 2016 років на АЕС України (С. 15-18)

Ю. Ю. Воробйов, О. І. Жабін, М. В. Франкова

Застосування моделі деформації оболонок твелів розрахункового коду RELAP5/MOD3.2 для палива реакторів ВВЕР-1000 в аналізі проектних аварій (С. 19-22)

І. В. Мірзов, С. М. Кандала

Методика параметричного опису вхідних даних для розрахунку радіаційного розпухання внутрішньокорпусних пристроїв ВВЕР-1000 (С. 23-27)

Крицький В.Б., Муха В В., А. В. Носовський, Підгаєцький Т. В., Погонець О. С.

Огляд загальних аспектів використання різних типів тепловидільних збірок у змішаних паливних завантаженнях ВВЕР-1000 (С. 28-32)

Ю. П. Ковбасенко

Порівняльний аналіз ізотопного складу відпрацьованого палива компаній «Вестінгауз» і «ТВЕЛ» (С. 33-37)

П. З. Луговий, В. Б. Крицький, Н. И. Крицька

Аналіз динамічної поведінки і напружено-деформованого стану захисної оболонки реакторного відділення АЕС в умовах нестаціонарних впливів (С. 38-47)

Г. І. Шараевский

Методологія визначення режиму початку кипіння в тепловидільних збірках твелів шляхом аналізу акустичного шуму (С. 48-55)

Стельмах Д. А., Кучинський В. К., Платоненко А. М., Шумилова Л. Є.

Визначення статусу нового безпечного конфайнмента по відношенню до об’єкта «Укриття» (С.56-59)

Ярмош І. В., Ольховик Ю. О.

Концептуальна модель визначення максимальної активності радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах для захоронення (С. 60-63)

В. В. Єлісєєв, Г. Ю. Пивоваров, К. Є. Герасименко

Досвiд реалізації керуючих систем безпеки і нормальної експлуатації енергоблоків АЕС (С. 64-69)

Підвищення ефективності програмно-технічних комплексів в АСУ ТП АЕС (С. 70-76)

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 03.2016

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.