Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

М. О. Ястребенецький, Ю. В. Розен, І. А. Шевченко, О. М. Дибач, О. В. Григораш

Досвід розділення регулюючих і технічних вимог з ядерної та радіаційної безпеки (С. 3-12)

О. Л.Коцуба, Ю. Ю. Воробйов, О. І. Жабін, Д. В. Гуменюк

Аналіз важких аварій в басейні витримки відпрацьованого ядерного палива АЕС «Фукусіма-Даїчі» з використанням розрахункового коду MELCOR 1.8.6 (С. 13-20)

В. І. Богорад, О. Ю. Слепченко, Ю. О. Кириленко

Застосування принципу ALARA з метою мінімізації колективної дози при управлінні аварією у контайнменті на АЕС (С. 21-24)

 

М. П. Вишемірський, О. І. Жабін, С. А. Остапчук

Аналіз підживлення парогенератора від мобільної насосної установки в разі повного знеструмлення енергоблока з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320 (С. 25-31)

М. М. Заразовський, М. В. Бородій, В. Я. Козлов

Ризик-орієнтований підхід до прогнозування цілісності та оптимізації контролю теплообмінного обладнання з великою статистикою дефектів (С. 32-38)

С. І. Азаров, В. Л. Сидоренко, В. М. Євланов, М. М. Гаврилюк

Аналіз умов і механізмів формування вибухонебезпечних сумішей на ранній стадії розвитку Чорнобильської аварії (С. 39-44)

А. В. Носовський

Що робити далі з енергоблоком № 4 Чорнобильської АЕС?

До 30-ї річниці будівництва об’єкта «Укриття» (С. 45-51)

Д. В. Кутній, С. О. Ванжа

Гамма-спектрометричне визначення вмісту і маси ізотопів урану в зразках невідомого складу та продукції ядерно-паливного циклу (С. 52-56)

В. Я. Шендерович, Е. Г. Діатян, І. О. Дзеньків

Розробка Кадастру майданчиків під будівництво нових енергоблоків атомних електростанцій в Україні(С. 57-64)

О. Л. Клевцов, А. А. Симонов, С. О. Трубчанінов

Комп’ютерна безпека інформаційних та керуючих систем АЕС: категоризація (С.65-70)

Ю. Г. Малиновська, К. М. Власенко, О. А. Ведь, В. Ю. Ковальчук, І. В. Бодрова

Технічний переклад у сфері атомної енергетики: поява нових термінів, контекст, еквівалентність (С. 71-74)

 

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 04.2016

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.