Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

 

Г. Пауелс, П. Даурес, І. Штокман, Я. Вег

Співпраця між ДНТЦ ЯРБ і ЄС у сфері ядерної безпеки (с.3-8)

Д. І. Рижов, О-й П. Шугайло, О-р П. Шугайло, О. В. Кендзера, М. Г. Мар’єнков, В. Я. Шендерович, Р. Я. Буряк

Про сучасні вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій України  (с.9-13)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

А. О. Авраменко, М. М. Ковецька, О. В. Кравчук, Ю. Ю. Ковецька

Теплофізичні дослідження для оцінки безпеки перспективних ядерних енергетичних установок  (с.14-19)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

М. В. Франкова, Ю. Ю. Воробйов, М. П. Вишемірський, О. І. Жабін

Розробка моделі контейнера довгострокового зберігання відпрацьованих тепловидільних збірок реактора ВВЕР-1000 для програмного засобу ANSYS CFX  (с.20-23)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

В. І. Борисенко, В. В. Горанчук, Ю. Ф. Піонтковський, М. М. Сапон

Вибір консервативних припущень в обґрунтуванні ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива  (с.24-28)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

А. Бертхольд, О. Кіліна, С. Кондратьєв, Л. Кюхлер, Л. Кутіна, О. Петренко, С. Смишляєва, Є. Веселов

План здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (ПЗЗ) на етапі ліквідації радіаційних ризиків для населення  (с.29-33)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

В. В. Гальченко

Дослідження поведінки системи з відпрацьованим ядерним паливом у понадпроектний період зберігання (с.34-37)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

В. М. Шестопалов, Ю. О. Шибецький

Геологічне захоронення радіоактивних відходів в Україні: історія, сучасний стан, перспективи (с.38-45)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

А. А. Симонов, О. Л. Клевцов, С. О. Трубчанінов

Комп’ютерна безпека інформаційних та керуючих систем АЕС: заходи захисту від комп’ютерних загроз  (с.46-50)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

І. Я. Кузмяк, В. І. Кравцов, О. В. Печериця, О. В. Пасєка

Ядерна захищеність: синонім фізичного захисту чи складова ядерної та радіоактивної безпеки?  (с.51-59)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 02.2017

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.