Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

 

О. В. Григораш, О. М. Дибач, С. М. Кондратьєв, О. В. Горбаченко, А. В. Панченко, Ол- р. П. Шугайло, Ю. П. Ковбасенко, М. П. Вишемірський, В. І. Богорад, Д. О. Бєлих,В. Я. Шендерович

Питання ядерної та радіаційної безпеки централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива АЕС України  (С. 3-10)

Т. Фощ, J. Machado, F. Portela, М. Максимов, О. Максимова

Порівняння двох програм керування ядерним енергоблоком ВВЕР-1000 з використанням регресійних даних моделей інтелектуального аналізу даних (С. 11-17)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

Ол-й П. Шугайло, М. А. Мустафін, Ол-р П. Шугайло, Д. І. Рижов, О. І. Жабін

Основні результати оцінки цілісності теплообмінних трубок парогенератора енергоблока № 3 Рівненської АЕС у процесі управління аварією (С. 18-24)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

В. П. Кравченко

Підвищення безпеки та економічності АЕС за рахунок керування ресурсом трубопроводів другого контуру (С. 25-29)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

Я. Р. Дубик, Б. М. Васильченко, С. М. Агеєв, І. В. Ориняк

Розрахунок на міцність опори парогенератора ПГВ-1000М атомної електростанції (С. 30-33)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

О. В. Токаревський, І. В. Ярмош

Оцінка впливу сорбції в геологічному середовищі на допустиму активність радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах (С. 34-39)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

С. В. Барбашев, П. О. Аверенков

Оптимізація місць розміщення та кількості постів автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки АЕС (С. 40-45)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

В. В. Левакін, К. М. Єфімова, С. К. Поливода, В. О. Іокст

Регулюючі вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до систем електропостачання атомних станцій (С. 46-49)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

О. Ю. Погосов, О. В. Дерев’янко

Фізичний захист АЕС та інформаційна безпека як необхідні умови зниження ризиків ядерних і радіаційних аварій (С. 50-55)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

Т. О. Павленко, А. П. Оперчук

Онкозахворюваність персоналу уранових шахт як маркер ефективності системи радіаційного захисту на підприємстві (С. 56-59)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

Б. В. Борц, І. Л. Колябіна, Г. В. Лисиченко, С. Ф. Скоромна, В. І. Ткаченко

Розрахунок собівартості отримання комплексів урану надкритичною екстракцією діоксидом вуглецю (С. 60-66)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

М. О. Штейнберг, В. Я. Шендерович

Ще раз про важкі аварії (С. 67-69)

 

Abstract (en) Аннотация (ru) Анотація (uk) Текст

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 03.2017

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.