Архів

Категорія: journals
Друк

 

ЗМІСТ

 

С. В. Калтигіна, А. І. Шанчук, Ю. В. Єсипенко, О. В. Печериця

Ядерна енергетика у контексті енергетичної політики Євросоюзу (С. 3-10)

А. М. Абдуллаєв, С. А. Солдатов, В. В. Ганн, С. В. Черніцький

Розрахунок флюенса нейтронів і тепловиділення в конструкційних елементах реактора ВВЕР-1000 методом Монте-Карло (С. 11-17)

О. М. Нікуліна, В. П. Северин, Д. А. Лукінова

Математичні моделі для дослідження перехідних режимів ядерного реактора ВВЕР-1000 серії В-320 (С. 18-23)

Т. В. Фощ1, М. В. Максимов1, С. Н. Пелих1, О. Б. Максимова2

Моделі та методи автоматизованого керування зміною потужності енергоблока з ВВЕР-1000 (С. 24-30)

В. Б. Крицький, О-й П. Шугайло, П. Т. Матченко, Н. І. Крицька, Т. І. Матченко

Аналіз методологічної бази з розрахункового обґрунтування міцності сталевих будівельних конструкцій енергоблоків АЕС, які експлуатуються (С. 31-41)

А. В. Носовський, М. В. Яценко

Перевезення відпрацьованого ядерного палива: стан проблеми та аналіз сучасних підходів (С. 42-46)

В. А. Герлига, В. П. Кравченко, І. А. Прітика, Ганем Хуссам

Очищення водних розчинів від солей та радіонуклідів (С. 47-51)

І. М. Романенко, М. І. Голюк, А. В. Носовський, В. І. Гулік

Дослідження нового композитного матеріалу на основі надважких бетонів і базальтової фібри для радіаційного захисту від гамма-випромінювання (С. 52-58)

Д. А. Стельмах, С. С. Юдін, Ю. М. Карпенко, В. М. Одиниця

Аналіз фактичних витрат Чорнобильської АЕС за допомогою міжнародної структури витрат на зняття з експлуатації (С. 59-64)

М. О. Ястребенецький

До 25-річчя Харківської філії ДНТЦ ЯРБ (С. 65)

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 01.2018

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.