Архів

Категорія: journals
Друк

 

ЗМІСТ

 

Ю .П. Ковбасенко, Є. І. Білодід

 

Аналіз критичності розплаву під час важких аварій у корпусі реактора (С. 3-10)

 

О. В. Єфімов, Д. І. Кухтін, Т. В. Потаніна, Т. А. Гаркуша, В. Л. Каверцев

 

Автоматизована система підтримки прийняття рішень експлуатаційним персоналом енергоблоків АЕС за критерієм техніко-економічної ефективності з урахуванням показників надійності (С. 11-19)

 

А.М. Абдуллаєв, А.І. Жуков, С.В. Марьохін, С.Д. Рябчиков

 

Інженерний запас в розрахунках енерговиділення в активній зоні ВВЕР-1000 (С. 20-26)

 

В. М. Ревка

 

Розкид даних із зсуву критичної температури крихкості для матеріалів корпусів реакторів ВВЕР (С. 27-30)

 

С. В. Альохіна, О. М. Дибач, А. О. Костіков, Д.О. Дімітрієва

 

Прогнозування температур у контейнері з відпрацьованим ядерним паливом (С. 31-35)

 

І. С. Скітер, Є. Є. Вторнікова

 

Розробка алгоритму вибору матричного матеріалу для іммобілізації трансуранових елементів на основі модифікованого методу аналізу ієрархій (С. 36-42)

 

В. Ф. Балакін, В. Є. Машиністов, А. С. Коверя

 

Перспективна технологія рециклінгу радіоактивного забрудненого металу на основі його плавлення  (С. 43-48)

 

Ю. В. Хомутінін, О. С. Глуховський, В. П. Процак, В. О. Кашпаров, С. Є. Левчук, В. В. Павлюченко

 

Картографування плям радіоактивного забруднення (С. 49-54)

 

І. Я. Кузмяк, Г. М. Вагін, В. І. Кравцов

 

Оцінка стану фізичного захисту ядерних установок як базис постійного підтримання режиму ядерної захищеності (С. 55-58)

 

Ж. О. Петрова, Ю. Ф. Снєжкін

 

Комплексоутворюючі властивості функціональних порошків (С. 59-64)

 

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 02.2018

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.