Архів

Категорія: journals
Друк

 

ЗМІСТ

 

Ю. Овдієнко, Г. Плачков, І. Шевченко, О. Дибач, М. Єременко, А. Шепітчак

Досвід регулюючого органу в ліцензуванні палива альтернативного постачальника

 

А. Г. Нікуленков, Д. В. Самойленко, Т. В. Нікуленкова

Дослідження впливу підвищення номінального рівня теплової потужності енергоблока АЕС на перебіг процесів за різних перехідних режимів 

 

А.В. Корольов, П.Я. Павлишин, І.В. Бандурко

Експериментальне дослідження герметичності арматури при різних зусиллях закриття

 

А.М. Абдуллаєв, О.І. Жуков, С.В. Марьохін, С.Д. Рябчиков

Розподіл зазорів між тепловиділяючими збірками в активній зоні ВВЕР-1000

 

А.О. Авраменко, М.М. Ковецька, А.І. Тирінов, Ю.Ю. Ковецька

Характеристики закризового теплообміну в процесі плівкового кипіння нанорідин на вертикальній стінці, що обігрівається

 

С. В. Альохіна, А. О. Костіков, Д. І. Луньов, О. М. Дибач, Д. О. Дімітрієва

Визначення взаємного теплового впливу контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом на відкритій площадці зберігання

 

Д.В. Кутній

Визначення вмісту ізотопу 234U в уранвміщуючих матеріалах методом гамма-спектрометрії високого розподілення

 

Ф. В. Фінкель, А. Ю. Кайль, О. Д. Соколов, В. В. Гостило

Метрологічне забезпечення моніторів радіоактивних відходів на основі ОЧГ-детекторів

 

А.В. Носовський

Щодо питання про лінійну безпорогову гіпотезу

 

А.О. Булгаков, Г.О. Сандул, О.Г. Сандул 

До питання щодо теорії прийняття рішень в ядерній енергетиці

 

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 04.2018

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.