Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

А. В .Носовский.
Журналу «Ядерная и радиационная безопасность» - 10 лет

Сторінки 3-5

В. В. Ломакин
К 15-летию Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности. Как это было.

Сторінки 6-9

В. А. Халимончук, А.В. Кучин.
Внедрение в эксплуатацию на украинских АЭС новых типов топлива: состояние, конструкционные особенности, преимущества, проблемы, возможность реализации маневренных режимов

Сторінки 10-16

Ю.П. Ковбасенко, М.Л. Еременко, Е. И. Белодед, Е. А. Дудка, Я. В. Костюшко
Внедрение современных методов оценки ядерной безопасности систем обращения с отработавшим топливом на АЭС Украины

Сторінки 17-21

В.С. Красноруцкий, Е.Ю.Михайлова, Э.А.Резниченко, О.П. Сергеев.
Система мониторинга активной зоны для проекта квалификации ядерного топлива США для Украины

Сторінки 22-25

Т.В. Сорокіна, С.І. Азаров, Г.А. Сорокін.
Порівняння розрахункових методів для визначення теплофізичного стану твела ядерного реактора.

Сторінки 26-31

В.И. Вишняков, Г.С. Драган.
Фотоэмиссионная зарядка пылевых частиц в аэрозоле.

Сторінки 32-34

Е.С. Бахмач, М.И. Маршевский, Ю.В. Розен, А.А.Сиора, Н.Н. Шаганов, Ю.В.Филин.
Обеспечение и оценка безопасности систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в помещениях АЭС

Сторінки 35-53

Ю.Л.Коврижкин, В.И. Скалозубов, И.М. Фольтов.
Критерии оптимизации периодичности испытаний на мощности систем, важных для безопасности АЭС с ВВЭР

Сторінки 54-55

А.С. Нефедов, Е.В. Усачева, П.А. Ыванов, А.С. Зеликов.
Мониторинг состояния объектов топливно-энергетического комплекса, уязвимых в террористическом отношении.

Сторінки 56-60

О.І. Лігоцький, С. В. Недбай.
Аналіз досвіду експлуатації АЕС України

Сторінки 61-65

Н.П. Валігун, О.О. Рогожинська.
Забезпечення якості науково технічної підтримки державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Сторінки 65-

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 01.2008

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.