Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

Ю. Н.Овдиенко, В. А.Халимончук, А.В. Кучин.
Моделирование режима маневрирования мощностью на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС.

Сторінки 3-11

А. Г. Крушинский, С. В. Лысенко, В. П. Мукоид, С. В. Чернобай.
Исследование влияния на риск тяжелой аварии на РУ ВВЭР-1000/320 действий оперативного персонала при малых течах первого контура.

Сторінки 12-27

А. М. Пугач, В. Л. Демехин, В. Н. Буканов, С. М.Пугач.
Функционалы нейтронного потока, воздействующего на корпус реактора ВВЭР-440.

Сторінки 28-31

А. П. Лашко, Т.Н. Лашко.
Трансурановые элементы с низкой удельной активностью в отработавшем топливе атомных электростанций и их влияние на окружающую среду (на примере 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС).

Сторінки 32-34

Т. Я. Кутузова, Ю. Н. Лобач, Е. В. Сваричевская, И.А.Шевченко.
Особенности выбора площадки для размещения исследовательского ядерного реактора.

Сторінки 35-40

А. Д.Гора,В.К. Кучинский, В. М.Гавриш, Д. А. Стельмах, А. Н. Свинчук.
Зависимость численности персонала ГСП ЧАЭС от количества систем, находящихся в эксплуатации, и возраста персонала

Сторінки 41-50

А. М. Ведь, Л. С. Івашова, Л. Г. Лукашина, А.І. Мехед.
Забезпечення надійності контролю об’єктів атомної енергії.

Сторінки 51-54

О. І. Лігоцький, С. В. Недбай.
Експертиза звітів з аналізу безпеки як важлива частина ліцензування нових енергоблоків АЕС України.

Сторінки 55-98

Е. В. Белый, В. В. Орлов, А. Л. Клевцов.
Концепция развития информационной среды в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности.

Сторінки 59-68

А. В. Носовський.
Досвід ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і питання нормування опромінення.

Сторінки 69-

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 02.2008

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.