Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

М.В.Максимов, С. М. Пелых.
Метод оценки времени эксплуатации оболочки твэла в режиме переменных загрузок

Сторінки 3-6

В. Н. Васильченко, Г. В. Громов, А. Е. Севбо, С. Э. Шоломицкий.
Использование риск-ориентированных подходов в регулирующей деятельности и эксплуатации АЭС Украины

Сторінки 7-11

Д. А. Стельмах, В. К. Кучинский, В.М. Гавриш, А.А. Бачурин.
Применение мультифакторного анализа для определения продолжительности этапа длительной выдержки при снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС

Сторінки 12-18

Т. П.Кілочицька, Г.П. Борозенець, С. М. Кондратьєв, А.В. Носовський, С.П. Смишляєва, В. Д. Скляренко.
Нормативне регулювання безпеки зняття з експлуатації атомних станцій

Сторінки 19-21

В. П. Стрельников.
Оценка регламентированного срока дальнейшей эксплуатации технических систем

Сторінки 22-24

В. М. Головко, Є. І. Петропавловський.
Зовнішні загрози впливу хімічних речовин на безпеку АЕС

Сторінки 25-28

Ю. М. Лобач, О.В. Сваричевська, В. В. Тришин.
Особливості оцінки впливу на оточуюче середовище при знятті з експлуатації дослідницького реактора ВВР-М

Сторінки 29-34

Г.А. Сандул.
Организация системы безопасности при эксплуатации хранилищ для захоронения радиоактивных отходов. Общие вопросы.

Сторінки 35-44

А. М. Двоеглазов, В. И. Медведев, А. В. Носовский.
Опыт лицензирования в Украине ХОЯТ сухого типа Запорожской АЭС

Сторінки 45-50

Л. М. Салий.
Метод оценки сопутствующих затрат в проектах снятия с эксплуатации энергоблоков атомных станций

Сторінки 51-56

А. В. Носовський.
Підвищення ролі освіти при реалізації ядерної стратегії України

Сторінки 57-60

В. В. Бегун, С. В. Широков.
Разработка учебного курса для вызов «Культура безопасности на ядерных объектах Украины »

Сторінки 61-

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 03.2008

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.