Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

І. М. Неклюдов, Г. В. Громов, Н. П. Валігун, А. В. Носовський
Щодо вдосконалення системи науково-технічної підтримки Держатомрегулювання України

Сторінки 3-9

А. В. Кучин, Ю. Н. Овдиенко, В. А.Халимончук
Консервативный анализ реактивностных аварий (RIA) с использованием модели пространственной кинетики

Сторінки 10-22

Г. В. Громов, А. Е. Севбо
К вопросу определения интегральной частоты повреждения активной зоны

Сторінки 23-26

В. І. Богорад, Т. В. Литвинська, А. В. Носовський, В. Ф. Рязанцев, Р. Ф. Тріпайло
Аналіз національних та міжнародних вимог з безпеки при використанні джерел іонізуючих випромінювань у гамма-дефектоскопії

Сторінки 27-32

Н. И. Власенко, М. Н. Коротенко, С. Л. Литвиненко, В. В. Стовбун, И А. Морозов, Р. А. Морозова, В. В. Скороход, В. И.Медведев
Нейтронно-защитные свойства гидридов титана и циркония с повышенным содержанием водорода

Сторінки 33-37

А. В. Носовський, О. І. Лігоцький, І. О. Чемерис
Аналіз міжнародних підходів до розробки систем показників безпеки

Сторінки 38-41

З. М. Алєксєєва, Т. М. Василенко, С. М. Кондратьєв, Є. О. Ніколаєв, Н. А. Бурзак, Т. Я. Кутузова, Б. П. Злобенко, Л. В. Спасова
Питання забезпечення безпеки при виборі майданчика розташування сховищ для захоронення радіоактивних відходів

Сторінки 42-47

С. В. Алёхина, В. А. Воронина, В. Н. Голощапов, А. О. Костиков
Определение эквивалентной теплопроводности многоместной герметичной корзины хранения отработавшего ядерного топлива путем решения обратной задачи

Сторінки 48-51

С. В. Габелков, Р. В. Тарасов, Н. С. Полтавцев, М. П. Старолат, А. В. Пилипенко, А. Г. Миронова, В. В. Макаренко, Ф. В. Белкин.
Спекание кубического оксида циркония – матрицы для иммобилизации высокоактивных отходов

Сторінки 52-55

В. И. Богорад, Т. В. Литвинская, А. В. Носовский, А. Ю. Слепченко
Анализ международной практики внедрения принципа оптимизации при снятии с эксплуатации энергоблоков АЭС

Сторінки 56-60

Вахид Хасани Могаддам, И. В. Казачков
Особенности распространения и фрагментации струй расплава кориума в подреакторном бассейне охладителя во время тяжелых аварий на АЭС

Сторінки 61-68

К. М. Шевцов, И. В. Бодрова, Ю. В. Есипенко, В. Ю.Ковальчук, О. В. Петренко, О. Н. Шевцова
Некоторые проблемы терминологической эквивалентности в области ядерной и радиационной безопасности

Сторінки 69-

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 04.2009

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.