Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

О. М. Горпинченко, Є. О. Немоловський, О. І. Лігоцький.
Аналіз впливу заходів з підвищення безпеки енергоблока № 1 Рівненської АЕС на цільові показники безпеки

Сторінки 3-5

В. І. Богорад, Т. В. Литвинська, А. В. Носовський, В. Ф. Рязанцев, Р. Ф.Тріпайло Вимоги з безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в гамма-дефектоскопії

Сторінки 6-11

А. Н. Ведь, А. И. Мехед, Л. С. Ивашова, С. В. Карбовский, Л. Г. Лукашина, И. В. Избенко.
Гармонизация национальных нормативных документов с рекомендациями МАГАТЭ относительно системы надежного электроснабжения атомных станций

Сторінки 12-15

Н. И. Власенко, В. А. Герлига, Г. В. Жданова, В. Я. Козлов, И. А. Притыка
Снижение активности водных растворов 90Sr и 137Cs с помощью наноматериалов

Сторінки 16-18

Л. И. Григорьева.
Радиационная нагрузка на человека в районе аЭс

Сторінки 19-24

В. М. Гавриш, Н. П. Черникова, В. Г. Иванец.
Обзор вариантов переработки отработанных ионообменных смол

Сторінки 25-28

А. В. Носовский, А. Л. Клевцов, Н. А. Кравченко.
О системе управления ядерными знаниями в регулирующей деятельности

Сторінки 29-34

А. Д. Гора, В. К. Кучинский, Д. А. Стельмах, Т. А. Цивун.
Вопросы управления знаниями при снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС

Сторінки 35-42

Д. О. Хмара.
Зауваження громадськості щодо продовження експлуатації енергоблоків АЕС України у понадпроектний термін

Сторінки 43-47

В. Н. Глыгало, С. С. Воробьев
Об оповещении населения в начальный период Чернобыльской аварии

Сторінки 48-52

С. В. Барбашев.
Роль общественности в развитии ядерной энергетики Украины

Сторінки 53-

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 01.2010

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.