Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

Н. П. Валігун, І. І. Воробей, Н. А. Кравченко, В. В. Артюшенко.
Результати науково-технічної діяльності ДНТЦ ЯРБ за 2009 рік.

Сторінки 3-8

О. І. Лігоцький, Г. Г. Мелешко, Е. О. Завізіон.
Результати оцінки рівня безпеки енергоблока № 1 Рівненської АЕС.

Сторінки 9-12

В. И. Скалозубов, Ю. Л. Коврижкин, В. Н. Колыханов, Г. Г. Габлая.
Основные положения методического обеспечения моделирования тяжелых аварий на АЭС с ВВЭР.

Сторінки 13-18

Вахид Хасани Могаддам, И. В. Казачков.
О распространении струй расплава в бассейне испаряющегося охладителя.

Сторінки 19-26

В. И. Скалозубов, Ю. А. Комаров, В. В. Богодист, Ю. Ю. Воробьев, И. М. Фольтов.
Анализ эффективности регулирования системы аварийного охлаждения активной зоны насосами высокого давления на АЭС с ВВЭР-1000/В320.

Сторінки 27-31

А. Н. Ведь, А. И. Мехед, К. М. Ефимова, В. О. Иокст.
Исследования влияния энергосистемы на стабильность и безопасность эксплуатации АЭС.

Сторінки 32-36

В. І. Богорад, Т. В. Литвинська, А. В. Носовський, О. Ю. Слепченко.
Щодо удосконалення нормативної бази із забезпечення безпеки діяльності з використання лінійних прискорювачів.

Сторінки 37-41

А. С. Балашевский, А. В. Герлига, И. И. Свириденко
Применение струйных распылителей-охладителей для предотвращения орошения охлаждающим раствором гермообъема реакторного отделения при срабатывании спринклерной системы.

Сторінки 42-49

П. А. Пономаренко, В. А. Тяпкина.
Теоретические основы экспериментального определения динамического спектра быстрых нейтронов.

Сторінки 50-52

А. С. Нефедов, В. А. Тонких.
Установка для извлечения твердых радиоактивных отходов из хранилищ РАО на АЭС.

Сторінки 53-56

А. В. Корницький, О. В. Костенко, Є. І. Петропавлівський, В. І. Кравцов, І. Я. Кузьмяк, В. М. Кушка.
Методичні рекомендації з оцінки ефективності систем фізичного захисту ядерних установок.

Сторінки 57-61

А. В. Носовський.
Ядерна енергетика в контексті сталого розвитку.

Сторінки 62-

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 02.2010

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.