Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

М. Х. Гашев, О. І. Лігоцький, А. В. Носовський, Л. М. Печериця.
Технологічний та статистичний аналіз порушень в роботі АЕС України

Сторінки 3-8

Г. В. Громов, А. М. Дыбач, А. Е. Севбо, М. Х. Гашев, В. С. Бойчук
Применение риск-информированных подходов в инспекционной деятельности

Сторінки 9-15

Н. И. Власенко, М. Н. Коротенко, С. Л. Литвиненко, В. В. Стовбун, А. К. Костиков, В. М. Подтынных, И. А. Морозов, Р. А. Морозова, В. В. Тришин, В. Н. Шевель.
Экспериментальные исследования нейтронно-защитных свойств гидридов с повышенным содержанием водорода

Сторінки 16-17

В. И. Скалозубов, В. Н. Колыханов, Н. И. Власенко, Хадж Фараджаллах Даббах А.
Основные принципы и требования к средствам моделирования и руководствам по управлению тяжелыми авариями на АЭС с ВВЭР

Сторінки 18-21

А. С. Алпеев.
Верификация и валидация программируемых управляющих систем атомных станций

Сторінки 22-24

М. А. Ястребенецкий.
Регулирование ядерной и радиационной безопасности как задача системного анализа

Сторінки 25-31

Г. Шнюрер, М. О. Ястребенецький.
15 років співпраці ДНТЦ ЯРБ (Україна) та ISTec(Німеччина) в галузі інформаційних та керуючих систем АЕС

Сторінки 32-35

С. В. Габелков, Р. В. Тарасов, А. Г.Миронова
Поведение составляющих порового пространства при спекании кубического оксида циркония

Сторінки 36-40

Е. В. Рудычев, С. Ю. Саенко, М. А. Хажмурадов.
Моделирование радиационных характеристик композитных керамик для контейнеров хранения радиоактивных отходов

Сторінки 41-44

Н. Н. Талерко, Е. К. Гаргер, А. Г. Кузьменко.
Программный комплекс для оценки и прогнозирования радиационной ситуации в Чернобыльской зоне отчуждения

Сторінки 45-49

В. Г. Иванец
Разработка средства дезактивации спецодежды и средств индивидуальной защиты на основе малореагентных химических составов

Сторінки 50-52

А. Л. Клевцов, В. Ю. Орлов,С. А. Трубчанинов.
Принципы создания портала знаний по безопасности ядерных установок

Сторінки 53-57

Л. І. Асламова.
Критерії відповідності організацій на право проведення навчання та перевірки знань з радіаційної безпеки

Сторінки 58-60

Н. П. Валігун, І. І. Воробей, Н. Є. Мацулевич.
Програма розвитку Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки на 2010–2012 роки

Сторінки 61-

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 03.2010

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.