Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

Л. М. Печериця, О. І. Лігоцький, А. В. Носовський, М. Х. Гашев.
Проблемні питання ефективного використання досвіду експлуатації АЕС України

Сторінки 3-5

В. Ф Шикалов, А. В. Журбенко, А. С. Кужиль, Л. В. Козлова.
Физическое разнообразие при формировании сигналов аварийной защиты по нейтронно-физическим параметрам для АЭС с ВВЭР

Сторінки 6-10

А. В. Кучин, Ю. Н. Овдиенко, В. А. Халимончук.
Исследование режима «Падение ОР СУЗ» рабочей группы на ВВЭР-1000 с отработкой АРМ

Сторінки 11-17

А. Е. Калинушкин, А. Ю. Курченков, В. И. Митин, Ю. М. Семченков
Современная система внутриреакторного контроля (СВРК-М), мониторинг ядерного топлива ВВЭР-1000

Сторінки 18-21

А. В. Ефимов, Т. В. Потанина.
Методы и модели автоматизированного распределения нагрузок между энергоблоками АЭС на основе их эксплуатационных характеристик

Сторінки 22-25

В. И. Скалозубов, В. Ю. Кочнева, В. Н. Колыханов, Г. Г. Габлая.
Вопросы моделирования тяжелых аварий в корпусных реакторах (обзор)

Сторінки 26-34

С. Ю. Саенко, Г. А. Холомеев, А. В. Пилипенко.
Методика и расчетные оценки выхода радионуклидов за пределы защитных контейнеров

Сторінки 35-38

В. І. Богорад, Т. В. Литвинська, О. А. Макаровська, А. В. Носовський, Р. Ф. Тріпайло.
Вимоги з безпеки під час використання лінійних прискорювачів

Сторінки 39-43

А. С. Казимиров, Л. М. Мартынюк, Г. Ф. Казимирова, С. М. Иевлев, Е. В. Чорный.
Системы и приборы для контроля радиационной безопасности АЭС

Сторінки 44-47

П. А. Пономаренко, М. А. Фролова.
К вопросу образования радиоактивного углерода в стратосфере под действием космических нейтронов

Сторінки 48-49

Г. Д. Коваленко, А. В. Пивень.
Экологический риск для здоровья населения при воздействии выбросов ТЭС и АЭС Украины

Сторінки 50-56

Н. Є. Мацулевич, А. А. Носовська.
Розрахунок вартості науково-дослідних робіт з ядерної та радіаційної безпеки

Сторінки 57-60

П. А. Іванов, О. С. Зеліков, О. С. Нефьодов, В. О. Тонких, О. М. Пастухова
Концепція антитерористичної діяльності на радіаційно-ядерних об`єктах

Сторінки 61-

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 04.2010

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.