Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

Г. Г. Балакан, A. Г. Крушинский, И. А. Лола.
Автоматизированный алгоритм управления аварией с течью из первого контура во второй для энергоблоков Южно-Украинской АЭС

Сторінки 3-8

М. Л. Еременко, В. А. Халимончук.
Экспертиза материалов обоснования внедрения новых типов ядерного топлива на украинских АЭС. Опыт выполнения независимых поверочных расчетов

Сторінки 9-14

А. С. Балашевский, А. В. Герлига, С. Т.Мирошниченко.
Повышение надежности и безопасности расхолаживания гермообъёма РУ АЭС с ВВЭР-1000

Сторінки 15-20

Ю. П. Ковбасенко, Е. А. Дудка, Я. В. Костюшко.
Опыт лицензирования загрузок контейнеров СХОЯТ Запорожской АЭС

Сторінки 21-26

M. В. Maксимов, С. Н. Пелых, Т. А. Цисельская, В. Е. Баскаков.
Способ стабилизации аксиального распределения нейтронного поля при маневрировании мощностью ВВЭР-1000

Сторінки 27-32

О. В. Печериця, Д. В. Воронцов, Р. І. Серафин.
Метод аналізу подій- попередників як інструмент імовірнісного аналізу порушень у роботі енергоблоків АЕС

Сторінки 33-37

В. Г. Иванец.
Выбор оптимальных соотношений компонентов дезактивирующего раствора с помощью математического моделирования

Сторінки 38-40

М. І. Костенецький.
Перспективи вдосконалення регуляторної політики у сфері радіаційної безпеки в Україні

Сторінки 41-42

А. В. Носовський.
До 25-ї річниці аварії наЧорнобильській атомній електростанції

Сторінки 43-46

М. А. Ястребенецкий.
Автоматика АЭС Украины после Чернобыльской аварии Сторінки 47-52

Е. И. Катунин, Л. М. Салий.
Учет, контроль и физическая защита ядерных материалов на объекте «Укрытие» Чернобыльской АЭС

Сторінки 53-57

А. В. Носовський, Н. А. Кравченко.
Система показників ефективності діяльності наукових співробітників

Сторінки 58-

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 01.2011

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.