Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

М. Х. Гашев, І. А. Шевченко, О. В. Печериця, О. В. Зелений.
Вдосконалення діяльності щодо оцінки безпеки АЕС

Сторінки 3-6

А. В. Кучин, Ю. Н. Овдиенко, В. А. Халимончук.
Моделирование расчетного бенчмарка AER для топливной кассеты реактора ВВЭР-440, содержащей гадолиний, с помощью программы HELIOS

Сторінки 7-12

Ю. Ю. Воробьев, О. Р. Кочарьянц.
Теплогидравлическая модель реактора ВВЭР-1000 для получения граничных условий при оценке сопротивления хрупкому разрушению с использованием компьютерного кода RELAP5/MOD3.2

Сторінки 13-19

А. С. Балашевский, С.Т. Мирошниченко.
Анализ системы расхолаживания гермооболочки РУ АЭС С ВВЭР-1000 в аварийный период

Сторінки 20-23

В. В. Турбаевский
Системы поддержки принятия решения при радиационных авариях на АЭС: состояние и пути совершенствования

Сторінки 24-28

А. В. Гриценко, В. Л. Демехин, В. В. Илькович, В. Н. Буканов, Е. Г. Васильева.
Некоторые этапы разработки дополнительной программы образцов-свидетелей для реактора ВВЭР-1000

Сторінки 29-34

Ю. П. Ковбасенко, М. Л. Еременко
Определение изотопного состава отработавшего топлива реакторов РБМК для последующего анализа ядерной безопасности с учетом выгорания топлива

Сторінки 35-42

В. П. Кравченко, Е. В. Корчомный, Абдул Хусейн А. Р., В. К. Кравченко.
Некоторые показатели ядерной энергетической установки типа КН-3

Сторінки 43-47

В. А. Канченко, А. А. Кучмагра, О. С. Молчанов, Г. И. Одинокин, Н. Л. Чепур.
Численный анализ источников ионизирующего излучения камер деления

Сторінки 48-51

Н. М. Дербасова, М. В. Гавриш, С. Б. Смирнов, В. М.Гавриш
Биологическое выщелачивание урана из отходов уранодобывающей промышленности

Сторінки 52-55

Ю. П. Спіженко, С. М. Лучковський, І. М. Каденко
Оцінка величини поглиненої дози в розрахунках плану опромінення злоякісних пухлин легенів у пацієнтів із застосуванням системи CyberKnife

Сторінки 56-

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 02.2011

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.