Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

М. Х. Гашев, Г. В. Громов, О. М. Дибач, В. В. Інюшев, А. В.  Носовський, С. Е. Шоломицький.
Питання цільової переоцінки безпеки діючих енергоблоків АЕС України в світлі подій на АЕС Фукусіма-1 в Японії

К. Л. Архангельский, С. Р.Михасюк.
Аналіз недоліків проекту АЕС «Fukushima Dai-Ichi» за наслідками важкої аварії в світлі подальшого посилення безпеки АЕС України

О. Ю. Погосов, В .П. Кравченко.
Фізико-технічний аналіз латентных факторів розвитку аварійних процесів в енергоблоках АЕС Фукусіма-1

В. А. Халимончук, О. В. Кучин.
Моделювання Чернобильської аварії

Ю. Ю. Воробйов, О. Р. Кочар’янц.
Валідація теплогидравлічної моделі реактора ВВЕР-1000 для комп’ютерного коду RELAP5/MOD3.2 щодо оцінки умов термошоку корпусу реактора

С. Е. Яновський, М. Л. Єременко, Ю. М. Овдієнко.
Разробка підходів до аналізу чутливості моделі розрахунку флюєнсу нейтронів на корпус реактора ВВЕР-1000 на базі комплексу кодів DOORS

Ю. П. Алексєєв, А. І. Бережний, О. С. Мазурок, О. В. Корницький.
Модель опускної ділянки реактора ВВЕР-1000

С. А. Солдатов, С. В. Черніцький, С. М. Леонов.
Визначення систематичної похибки та дисперсії розрахункової послідовності CSAS26 пакета програм SCALE-5 для гексагональної геометрії

А. М. Ведь, К. М. Єфімова, В. О. Іокст, О. А. Ведь, Л. С. Івашова.
Вимоги до систем надійного електропостачання, важливих для безпеки атомних електростанцій

Ю. В. Балашевська, В. А. Герлига , М. І. Власенко, О. Ю. Бакулін.
Дезактивація відпрацьованих іонообмінних смол в ультразвуковому полі

С. В. Широков, М. П. Вишемирський.
Застосування важких іонів для моделювання радіаційного пошкодження металів

О. О. Кіліна, С. М. Кондратьєв, А. В. Носовський.
Стан проблеми та аналіз сучасних підходів щодо регламентування потенційного опромінення

Н .П. Валігун, Ю. М. Єсипенко, Д. О. Дімітрієва, І. І. Воробей, Ю. В.  Єсипенко.
Аналіз вимог до систем управління безпекою при здійсненні діяльності в сфері використання ядерної енергії

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 03.2011

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.