Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

М.О. Ястребенецький, Ю. В. Розен, Г. В. Громов, В. В. Інюшев, А. В. Носовський, М. Х. Гашев, Б. В. 
Столярчук Вимоги до інформаційних і керуючих систем АЕС за результатами аналізу аварії на АЕС Фукусіма-1

Д. І. Рижов, Ол-й П. Шугайло, Ол-р П. Шугайло, В. В. Інюшев, Р. Я. Буряк, Л. В. Хамровська
Результати виконання технічної оцінки матеріалів експлуатуючої організації з кваліфікації обладнання енергоблоків №№ 1, 2 Рівненської АЕС

О. В. Кучін,  Ю. М. Овдієнко, В. А. Халімончук
Аналіз безпеки ру з ввЕр в разі одночасного введення додатної реактивності за рахунок виймання ОР СУЗ та введення чистого конденсату

С. В. Широков, В. В. Заєць
Глибина вигорання ядерного палива ВВЕР з різними вигораючими поглиначами

В. І. Колтаков, М. О. Стєфанішин, С. А. 
Остапчук Еволюція проектів реакторних установок ВВЕР-1000

О. О. Чуклін, Д. В. Шевельов
Вплив урахування рециркуляції в парогенераторi на динаміку перехідних процесів реакторної установки розрахованих з використанням коду Melcor

Г. П. Єзовіт, В. П. Угляренко, С. І. Бурлака, М. І. Гороз, С. Є. Орінін, В. М. Комариця, Д. М. Зав’ялов, О. О. Мазуренко
Сучасна система діагностичного контролю технічного стану основних вузлів потужного турбогенератора

О. Є. Севбо, А. В. Тарановський
Стан проблеми управління ризиками в процесі експлуатації АЕС

В. М. Ващенко, В. В. Злочевський, В. І. Скалозубов
Ризик-орієнтовані підходи оцінки екологічної безпеки об'єктів з радіоактивними відходами

Ю. В. Балашевська, В. А. Герлига
Радіоактивні іонообмінні смоли. Можливе рішення проблеми переробки

Н. П. Валігун, Ю. М. Єсипенко, Д. О. Дімітрієва, І. І. Воробей.
Аналіз вимог до систем упрпвління безпекою на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок

Т. О. Павленко, І. П. Лось, В. Ф. Рязанцев
Сучасні вимоги до обмеження опромінення техногенно-підсиленими джерелами природного походження (запланована ситуація опромінення)

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 04.2011

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.