Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

Г. В. Громов, А. М. Дибач, О. В. Зелений, В. В. Інюшев,А. В. Носовський, С. Е. Шоломицький, А. П. Шугайло, М. Х. Гашев, В. С. Бойчук
Результати експертного оцінювання стрес-тестів діючих енергоблоків АЕС України з урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма-1» в Японії

С. В. Барбашев, В. І. Скалозубов
Радіаційний вплив аварії на АЕС «Фукусіма-1» на довкілля та населення й побудоване на її наслідках оцінювання радіаційних ризиків від позапроектних аварій на АЕС з ВВЕР-1000

О. С. Мазурок, Ю. П. Алексєєв, А. Г. Крушинський, О. В. Корницький
Валідація теплогідравлічної моделі реакторної установки з детальною розбивкою опускної ділянки для аналізу термічних навантажень на корпус реактора

О. С. Балашевський, С. Т. Мирошниченко
Аналіз результатів розрахунку максимальної проектної аварії із застосуванням струменевих розпилювачів-охолоджувачів

В. В. Турбаєвський
Вдосконалення системи контрольних рівнів радіаційних параметрів на атомних електростанціях

Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін, К. В. Григор’єв
Радіоекологічний ризик винесення радіонуклідів у довкілля з викидами та скидами АЕС

С. В. Бєгун, С. В. Широков
Реактори, що базуються на технології CANDU

Ж.С. Ажажа, Л.М. Ледовська, О.В. Пилипенко, С.Ю. Саєнко, Г.О. Холомєєв
Теплофізичні аспекти вибору параметрів глибинного сховища високоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива

Г. О. Сандул
Цільові функції як основа формалізму для опису процесів поводження з радіоактивними відходами при експлуатації сховищ РАВ

П.А. Пономаренко, М.О.Фролова
Спектрометричний аналіз застосування сусального золота як детекторів теплових нейтронів

В. Г. Батій, В. В. Селюкова, Д. В. Федорченко, М. А. Хажмурадов
SОрганізація науково-технічного супроводу з метою підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки

Б. В. Борц, С. Ф. Скоромна, В. І. Ткаченко
Вилучення урану з матеріалів техногенних родовищ методом надкритичної флюїдної екстракції

С. Фаре, А. Ашур, М. Ель-Ешри, М. Абд Ель-Рахман
Небезпека гамма-випромінювання та ризики, пов’язані з промисловими операціями з різання й шліфування граніту в Єгипті

Л. І. Асламова
Міжнародний досвід підготовки фахівців з медичної фізики

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 01.2012

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.