Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

М. Х. Гашев, Ю. А. Зінченко, М. О. Стєфанішин
Розробка незалежних узагальнених імовірнісних моделей для цілей регулюючої діяльності

П. І. Ковтонюк, О. Є. Севбо, В. П. Невмержицький, В. В. Охрімчук, О. О. Очаковська
Оцінка впливу додаткової системи аварійної живильної води на показник частоти пошкодження активної зони реакторів ВВЕР‑440/213 на прикладі енергоблоків №№ 1, 2 Рівненської АЕС

Ю. Ю. Воробйов, А. В. Носовський
Теоретичне та експериментальне моделювання теплогідравлічних умов в опускній ділінці реактора у застосуванні до проблем стратифікації та перемішування

П. А. Пономаренко, С. С. Безотосний, М. О. Фролова
Про фізичну частку запізнілих нейтронів у активній зоні реактора з низькозбагаченим паливом при першому фізич­ному пуску

В. Л. Дємьохін, В. В. Ількович, В. М. Буканов
Оцінка розкиду флюєнсів нейтронів на зразки-свідки металу корпусу ВВЕР-1000 додаткової програми

С. І. Азаров, В. Л. Сидоренко, Ю. В. Литвинов
Проблемні питання запобігання незаконному поводженню з радіоактивними матеріалами в Україні

В. М. Євланов, К. М. Єфімова
Вплив електричних та електромагнітних зовнішніх факторів на безпеку інформаційних та керуючих сиситем, важливих для безпеки АЕС

Джамшид Гараханлу, І. В. Казачков
Розробка та дослідження агрегованих математичних моделей ядерних об’єктів зі зсувними аргументами

В. С. Вахрушева, Т. М. Буряк, Н. В. Ярошенко
Аналіз нормативної документації на труби, елементи і деталі трубопроводів для атомно-енергетичного комплексу України

В. В. Гальченко, В. В. Соловйов, О. С. Г ородніча
Урахування вигоряння ядерного палива при обґрунтуванні ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива

Р. Ангелова, Г. О. Сандул, Т. Я.Сенько
Проблема визначення території навколишнього середовища як елемента об’єкта «сховище РАВ — навколишнє середовище»

Ф. В. Белкін, Р. В. Тарасов, В. А. Шкуропатенко, К. А. Прудивус, А. Г. Миронова, Л. М. Литвиненко
Штучний фторапатит для іммобілізації золи від спалювання деревини Чорнобильської зони

С. В. Широков, М. М. Мазинов
Електрохімічна дезактивація парогенераторів

Т. В. Литвинська, А. В. Носовський, А. А. Гошко
Рекомендації щодо інспекційних перевірок АЕС із дотримання експлуатуючою організацією принципу ALARA

Г. В. Громов, А. В. Носовський, Н. П. Валігун, І. І. Воробей
Результати науково-технічної діяльності ДНТЦ ЯРБ за 2011 рік

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 02.2012

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.