Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

Ю. Ю. Воробйов, М. Л. Перепелиця, В. В. Свердлов.
Аналіз важкої аварії у басейні витримки відпрацьованого палива для енергоблока ВВЕР-1000 за допомогою розрахункового коду MELCOR 1.8.5

В. Л. Дємьохін, В. В. Ількович, В. М. Буканов.
Методика визначення термінів вивантаження контейнерних збірок додаткової програми зразків-свідків металу корпусу ВВЕР-1000

В. І. Скалозубов, С. В. Барбашев.
Метод ідентифікації переліку вихідних подій важких аварій, що ґрунтується на аналізі причин аварії на АЕС «Фукусіма-1»

Ю. В. Ромашов.
Оцінка показників довговічності теплообмінних труб парогенераторів АЕС з ВВЕР на основі континуальної моделі корозійного розтріскування

Джамшид Гараханлу, І. В. Казачков.
Математичне моделювання потенційно небезпечних ядерних об’єктів із зсувними аргументами

Алі Калванд, І. В. Казачков.
Моделювання процесу охолодження розплаву коріуму зануреними в нього легкоплавкими блоками

О. О. Дудка, Ю. П. Ковбасенко, Є. І. Білодід.
Використання аксіального профілю розподілу вигоряння при аналізі ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР в Україні

О. А. Миколайчук, С. М. Кондратьєв.
Методичні аспекти системного аналізу захоронення радіоактивних відходів на майданчику «Вектор» у Чорнобильській зоні відчуження

В. В. Токаревський.
Стратегія вилучення паливовмісних матеріалів з об’єкта «Укриття»

В. В. Турбаєвський.
Використання веб-інтерфейсів у дозиметрії на АЕС

Є. В. Калько, О. М. Дибач, О. Є. Севбо, О. П. Кудла.
Концепція оперативного імовірнісного аналізу безпеки

Ю. Г. Малиновська, Ю. В. Єсипенко, О. А. Ведь.
Проблеми термінології в контексті технічного перекладу в сфері використання атомної енергії

А. П. Чернов, В. В. Токаревський.
Коментар до статті С. В. Бєгуна та С. В. Широкова «Реактори, що базуються на технології CANDU»

С. В. Бєгун, С. В. Широков.
Відповідь на коментар А. П. Чернова та В. В. Токаревського щодо статті «Реактори, що базуються на технології CANDU»

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 03.2012

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.