Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

Ю. В. Губеня, О. С. Мазурок, Р. О. Ліщук, М. О. Дивисенко
Розрахункове обґрунтування запасу часу для приведення басейнів витримки Рівненської АЕС у безпечний стан на випадок повного знеструмлення станції

М. Х. Гашев, О. І. Лігоцький, С. В Недбай, А. В. Носовський
Узагальнений аналіз порушень у роботі АЕС України з блоками ВВЕР за період 2001—2011 рр.

Д. В. Воронцов, О. І. Лігоцький, Р. І. Серафин, Л. М. Ткачова
Результати проведення відбору порушень на АЕС України з використанням алгоритму відбору за методом подій­попередників

Л. М. Печериця, О. І. Лігоцький, О. В. Печериця, В. М. Тарасенко
Самооцінка як метод підвищення ефективності використання досвіду експлуатації АЕС

Д. І. Рижов, О-й П. Шугайло, О-р П. Шугайло, Р. Я. Буряк, Л. В. Хамровська, Н. І. Крицька
Огляд сучасних міжнародних підходів до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної небезпеки енергоблоків АЕС

Г. П. Єзовіт, М. І. Власенко, В. П. Угляренко, С. І. Бурлака, І. І. Баламаджи, Ф. М. Красногоров, П. В. Заниборщ, І. П. Слівінський, С. Є. Орінін
Оптимізація режимів роботи турбогенераторів потужністю 1000 МВт типу ТВВ­1000­4УЗ з метою продовження експлуатації понад призначений термін служби

Д. С. Скрипчак, К. М. Єфімова, В. В. Інюшев
Надійність електрообладнання: заходи щодо підвищення безпеки та продовження термінів експлуатації енергоблоків АЕС України

М. О. Фролова, П. А. Пономаренко
Активація теплоносія у водо-водяних дослідницьких реакторах

Т. В. Мальцева, Ю. О. Зінченко, І. Ю. Добровольска, О. В. Архипенко
Вплив хімічної корекційної обробки теплоносія першого контуру та робочих середовищ другого контуру АЕС із ВВЕР, PWR на радіаційну безпеку

В. М. Домніков, О. О. Кіліна, Т. П. Кілочицька, С. М. Кондратьєв, Л. Ф. Кутіна, В. Д. Скляренко, Т. В. Сушко
Інтегральний аналіз підвищення безпеки об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС: зменшення поточних радіаційних впливів

В. В. Токаревський
Технології вилучення паливовмісних матеріалів з об’єкта «Укриття»

Я. Ю. Бєлов, В. І. Богорад, Т. В. Литвинська, А. В. Носовський, О. Ю. Слепченко, О. Є. Трофімова
Аналіз досвіду використання мобільних лабораторій радіаційного контролю

М. А. Ястребенецький, Ю. В. Розен, О. Л. Клевцов, М. Х. Гашев
Стратегія модернізації ІКС АЕС в Україні

А. П. Чернов, В. К. Бронніков, О. М. Рибчук, М. І. Власенко, С. О. Попов, Г. М. Распопін, С. В. Краснуха, В. Л. Прохоров, Д. М. Сергеєнко
Техніко-економічна оцінка можливості використання реакторів CANDU в атомній енергетиці України

І. Я. Кузмяк, В. І. Кравцов
З досвіду імплементації основоположних принципів фізичного захисту ядерних установок, ядерних та інших радіоактивних матеріалів

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 04.2012

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.