Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

Г. В. Громов, О. М. Дибач, В. В. Інюшев, А. В. Носовський, С.Е . Шоломицький, М. Х. Гашев, О. А. Миколайчук
Про критерії та вимоги безпеки до нових енергоблоків АЕС у світлі уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» С. 7—9

Н. П. Валігун, І. І. Воробей, О. М. Дибач, О. І. Лігоцький, А. В. Носовський, М. Х. Гашев, Т. Я. Кутузова
Науково-технічна підтримка наглядової функції регулюючого органу С. 10—13

Ю. Ю. Воробйов, І. А. Терещенко
Моделювання температурного розшарування в головному циркуляційному трубопроводі за природної циркуляції теплоносія першого контуру для оцінки термошоку корпусу реактора за допомогою коду RELAP5/MOD3.2 С. 14—21

Б. Ю. Грищенко, М. О. Полянський, О. Є. Сєвбо, І. О. Семенюк
Застосування імовірнісних методів безпеки АЕС у дослідженні порушення крихкої міцності корпусу реактора С. 22—25

М. П. Вишемирський, О. С. Мазурок, А. В. Носовський
Аналіз впливу початкових та граничних умов на формування умов турмоудару корпусу реактора С. 26—30

В. М. Домніков, Є. П. Кадкін, О. О. Кіліна, Т. П. Кілочицька, С. М. Кондратьєв, В. Д. Скляренко, Т. В. Сушко
Інтегральний аналіз підвищення безпеки об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС: зменшення потенційних радіаційних впливів на персонал С. 31—36

В. І. Богорад, Т. В. Литвинська, Я. Ю. Бєлов, А. В. Носовський, О. Ю. Слепченко, С. В. Чуприна, Р. Ф. Тріпайло
Радіаційна безпека циклотронного виробництва ізотопів для діагностики методом позитрон-емісійної томографії. Аналіз національних та міжнародних вимог С. 37—40

С. В. Барбашев, Б. С. Прістер
Автоматизовані системи контролю радіаційної обстановки: принципи побудови та методи реалізації С. 41—47

О. Л. Клевцов
Програма для розрахунку надійності інформаційних та керуючих систем АЕС С. 48—53

Н. П. Валігун, І. І. Воробей, Д. О. Дімітрієва, В. В. Маноха, А. В. Носовський
Результати наукової діяльності ДНТЦ ЯРБ С. 54—57

Ю. В. Єсипенко, Л. К. Єрмакова, Т. А. Мурзіна, О. В. Петренко, О. М. Яценко
Механізм імплементації програм міжнародної технічної допомоги в аспекті керування проектним циклом С. 58—63

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 01.2013

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.