Архів

Категорія: journals
Друк
ЗМІСТ

Шугайло О-й П., Шугайло О-р П., Рижов Д. І., Крицький В. Б., Романов С. В., Колупаєв А. М.
Рекомендації щодо удосконалення національної нормативної бази в частині продовження строку експлуатації та управління старінням енергоблоків АЕС України (C. 3-9)

Інюшев В. В., Бережний А. І., Завізіон Е. О., Головко В. М., Петропавлівський Є. І.
Огляд методів технічного опосвідчення трубопроводів відповідальних споживачів групи «А» на АЕС (C. 10-15)

Рижов Д. І., Шугайло О-й П., Кендзера О. В., Інюшев В. В., Шугайло О-р П., Буряк Р. Я. 
Застосування сучасних міжнародних підходів до оцінки сейсмічної небезпеки майданчиків АЕС України (C. 16-20)

Комаров Ю. О.
Розвиток ризик-орієнтованих підходів для впровадження концепції ремонту за технічним станом устаткування атомних електростанцій (C. 21-26)

Миколайчук О. А., Кілочицька Т. П., Рибалка Н. В., Алєксєєва З. М., Кондратьєв С. М., Токаревський О. В.
Застосування принципів та критеріїв радіаційної безпеки в процесі переоцінки безпеки захоронення радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах Державної корпорації «Радон» (C. 27-32)

Вітько В. І., Гончарова Л. І., Карташов В. В., Коваленко Г. Д., Сегеда С. О., Барбашев С. В.
Автоматизована система радіаційного контролю як основна складова радіаційної безпеки населення (C. 33-37)

Азаров С. І., Євланов В. М.
Кількісний аналіз полів іонізуючого випромінювання працюючого прискорювача заряджених частинок (C. 38-41)

Ястребенецький М. О., Громов Г. В., Інюшев В. В.
Актуальні завдання регулювання безпеки стосовно інформаційних і керуючих систем ядерних установок (C. 42-47)

Інюшев В. В., Трубчанінов С. О., Ястребенецький М. О.
Регулювання безпеки стосовно систем аварійного та післяаварійного моніторингу АЕС (C. 48-53)

Калногуз А. м., Олійник в. в., демідов є. м., Клевцов О. Л., Дибач О. М.
Автоматизована система контролю і управління ядерної підкритичної установки: опис системи та регулювання безпеки (C. 54-61)

Северин В. П., Нікуліна О. М.
Синтез оптимальних систем автоматичного керування енергоблока АЕС у нормальних режимах експлуатації (C. 62-68)

Турбаєвський В. В.
Удосконалення процесу проведення протиаварійних тренувань (C. 69-74)

Ювілеї
Віктор Миколайович Васильченко (C. 75)

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 03.2013

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.