Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

М. Х. Гашев, О. В. Григораш, А. В. Долотов, А. В. Носовський, О. М. Дибач, А. І. Бережний, О. В. Кухоцький
Питання ліцензування ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (C. 3-9)

О. О. Чуклін
Моделювання конвекції з використанням одномірніx кодів (С. 10-15)

В. І. Скалозубов, В. В. Богодист, І. Л. Козлов, Т. В. Габлая, В. Ю. Кочнева
Метод оцінки критеріїв затоплення проммайданчика Запорізької АЕС у разі позапроектних землетрусів (С. 16-19)

Ю. К. Тодорцев, Т. О. Цисельська, М. В. Нікольський
Автоматизована система керування потужності енергоблока для управління ЯЕУ в маневрених режимах з постійною температурою входу в реактор (С. 20-25)

В. М. Васильченко, Я. А. Жигалов, А. В. Носовський, Г. О. Сандул
Захисні бар’єри в ядерній енергетиці: деякі сценарії деградації системи «контейнер + радіоактивні відходи» (С. 26-32)

В. І. Богорад, Є. П. Кадкін
Досвід виконання експертних оцінок рівня радіаційної безпеки в процесі видобутку й переробки уранових руд (С. 33-37)

О. М. Дибач, І. Я. Кузмяк, О. В. Кухоцький
Синергія у сферах діяльності щодо забезпечення ядерної безпеки та ядерної захищеності АЕС (С.38-41)

В Х. М. Хашеміан
Прогнозне технічне обслуговування АЕС із застосуванням оперативного контролю (С.42-50)

А. С. Алпєєв
Роль функціональних груп для класифікації обладнання та забезпечення безпеки атомних станцій (С. 51-53) 

В. В. Скляр
Сертифікація інформаційно-керуючої платформи на базі ПЛІС на відповідність вимогам з функціональної безпеки стандарту МЕК 61508 (С. 54-60)

В. В. Єлісєєв
Інформаційні та керуючі системи АЕС виробництва СНВО «Імпульс». Стан, перспективи (С. 61-64)

V Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні та керуючі системи АЕС: аспекти безпеки» (С. 65-66)

 

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 04.2013

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.