Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

В. С. Бойчук, О. А. Миколайчук, Г. В. Громов, О. М. Дибач, Г. М. Годованюк, А. В. Носовський
Щодо гармонізації нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки, дія яких поширюється на АЕС, із референтними рівнями Західноєвропейської асоціації органів регулювання ядерної безпеки (WENRA) (С. 3-7)

М. І. Власенко, О. В. Годун, В. М. Кир’янчук
Оцінка сценаріїв розвитку ядерної генерації України після 2030 року (С. 8-13)

О. С. Мазурок, М. П. Вишемірський
Валідація теплогідравлічної моделі РУ із застосуванням методики швидкого перетворення Фур’є для кількісної оцінки отриманих результатів (С. 14-20)

М. О. Єлисеєва, К. М. Маловик
Систематизація методів оцінювання ризиків експлуатації АЕС (С. 21-25)

В. І. Скалозубов, В. М. Ващенко, т. в. габлая, О. О. Гудима, І. Л. Козлов
Питання формування ефективних стратегій управління важкими аваріями (С. 26-28)

В. І. Богорад , Т. В. Литвинська , А. В. Носовський, О. Ю. Слепченко
Питання контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів із впровадженням нових видів ядерного палива на АЕС України з реакторами ВВЕР-1000 (С. 29-33)

Я. А. Жигалов, В. А. Пшеничний
Визначення коефіцієнта ослаблення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання матеріалом оболонки циліндричних контейнерів для тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів (С. 34-44)

Ю. М. Сорока, О. В. Удод
Оцінка системи вентиляції для Централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (С. 45-50)

Г. В. Громов, А. В. Носовський, Н. П. Валігун, І. І. Воробей
Результати науково-технічної діяльності ДНТЦ ЯРБ за 2012 та 2013 роки (С. 51-57)

В. Г. Котеленець
деякі практичні підходи до організації проведення внутрішніх аудитів на аес (С. 58-61)

С. Ф. Артюх, О. П. Лазуренко, Т. С. Сапельникова
Шляхи удосконалення підготовки фахівців-енергетиків для роботи на сучасних електростанціях (С. 62-64)

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 01.2014

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.