Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

О. Л. Коцуба, Ю. Ю. Воробйов

Особливості моделювання басейна витримки відпрацьованого ядерного палива з використанням розрахункового коду MELCOR 1.8.5 (C. 3—9)

О. В. Корольов, О. В. Дерев’янко

Резервне підживлення парогенераторів АЕС в умовах елекрознеструмлення енегроблока (C. 10—12)

В. І. Скалозубов, В. М. Ващенко, І. Л. Козлов, Т. В. Габлая,т. в. Герасименко

Гідродинамічна модель затоплення проммайданчика АЕС Fukushima-daiichi(C. 13—16)

Ю. Ю. Воробйов, І. А. Терещенко

Розрахункове дослідження числових критеріїв ефективності теплообмінників системи аварійного охолодждения активної зони за різних умов роботи з допомогою коду RELAP5 (C. 17—21)

В. О. Туз, Н. Л. Лебедь, І. К. Лебедь

Гідродинаміка сепараційних пристроїв технологічного обладнання АЕС (C. 22—25)

І. Б. Снісар

Границя просторової неоднорідності поверхневих полів випромінювань (C. 26—28)

Л. І. Асламова, Є. В. Куліч, С. М. Лучковський, Н. В. Меленевська, Л. П. Лук’янчук

Контроль додаткового дозового навантаження на пацієнта під час терапії системою КіберНіж(C. 29—31)

В. І.Скалозубов, Ю. О. Комаров, М. М. Шендрік

Методичніаспекти ремонту за технічним станом обладнання АЕС України

Схема класифікації радіоактивних відходів для забезпечення довгострокової безпеки захоронення (C. 32—36)

Н. І. Проскура , В. М. Шестопалов , Л. І. Зінкевич , Ю. О. Шибецький , З. М. Алєксєєва , К. І. Жебровська

Схема класифікації радіоактивних відходів для забезпечення довгострокової безпеки захоронення (C. 37—43)

Ю.О.Ольховик, В. М. Буртняк, Ю.Л. Забулонов, І.О. Золкін

Застосуванняметоду динамічного аналізувипромінюваннянизькоактивних відходівдля звільнення відрегулюючого контролю(C. 44—49)

Ю. В. Розен, М.О. Ястребенецький

Нові нормативні документи, що регламентують вимоги до інформаційних і керуючих систем , важливих для безпеки АЕС(C. 50—64)

 

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 02.2014

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.