Архів

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

В. С. Красноруцький, О. С. Кірсанова

Економічні оцінки ядерного паливного циклу з реакторами на теплових і швидких нейтронах для України (C. 3-9)

М. І. Власенко, О. В. Годун, В. М. Кир’янчук

Порівняльна оцінка інноваційних варіантів відкритого ядерно-паливного циклу в Україні (C. 10-13)

Ю. М. Овдієнко, М. Л.Єременко, В. А. Халімончук, О. В. Кучин, Ю. М. Білодід

Вплив урахування історії вигоряння палива на розрахункові НФХ ВВЕР-1000 (C. 14-18)

Х. М. Наффаа, В. О. Дубковський

Обгрунтування вибору схемного рішення і геометричних параметрів СПВТ ГО ВВЕР-1000 (C. 19-23)

О. А. Кучмагра, О. С. Молчанов, Г. І. Одинокін

Контроль вигорання відпрацьованого ядерного палива ядерних реакторів при широкому діапазоні значень вигорання та витримки (C. 24-28)

Ю. Ю. Воробйов, С. Е. Яновський

Моделювання перехідних процесів для досліницького реактора ИР-100 (C. 29-32)

О. М. Григор’єв, З. В. Білик, Ю. В. Литвинов, О. В. Сакун, В. В. Марущенко, О. Ю. Чернявський

Ефект збільшення комптонівського розсіювання гамма-квантів під час проходження їх вздовж металевої поверхні (C. 33-35)

С. І. Азаров, В. М. Євланов, О. В. Тарановський

Розробка системи внутрішнього реакторного контролю на базі калориметричного гамма-детектора (C. 36-42)

Г. В. Лисиченко, Ю. О. Ольховик

Щодо повернення в Україну високоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива ВВЕР-440 Рівненської АЕС (C. 43-47)

М. В. Желтоножская

Спектрометрія 90Sr в паливовмсних матеріалах (C. 48-51)

М. Ф. Кожевнікова , В. В. Левенець, В. М. Воєводін

Валідація методу ідентифікації джерела забруднення на прикладі впливу аварії ЧАЕС на екологічну ситуацію в районі розташування ЗАЕС (C. 52-58)

М. Д. Бондарков, М. В. Желтоножська, А. М. Максименко, М. І. Панасюк

Дослідження концентрації радіонуклідів у паливовмісних матеріалах (C. 59-62)

О. Г. Сандул

Аналіз деяких проблем ядерного законодавства України. Документи колишнього СРСР — точка відліку (C. 63-67)

PATHWAY_MSG   HomeАрхівЯдерна та радіаційна безпека 03.2014

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.