Дибач Олексій Михайлович (ДНТЦ ЯРБ)
Головний редактор
Тел.: (044)422-49-69 (3-47)
E-mail: 
om_dybach@sstc.com.ua

Овсяннікова Тетяна Миколаївна (ДНТЦ ЯРБ)
Відповідальний редактор
Тел.: (044)422-49-72 (3-65)
Факс: (044)452-89-90
E-mail: 
editor@sstc.com.ua

PATHWAY_MSG   HomeКонтактні особи

ЗАЯВА ПРО ЕТИКУ ПУБЛІКАЦІЙ

Основний принцип відбору публікацій — наявність їх експертної оцінки (рецензування). Для того щоб бути впевненим у оцінці якості статті, процес рецензування повинен бути прозорим, методичним та неупередженим. Всі етапи цього процесу будуються на основі етичних принципів і обгрунтованих рішень. Редакційна колегія стоятиме на захисті інтелектуальної власності та авторських прав і не допустить таких випадків порушення етики, як плагіат, відтворення статей, раніше опублікованих в інших засобах інформації, запобігатиме впливу потужних фінансових та інтелектуальних інтересів на шляху реалізації цієї політики.

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.