Архів

Ядерна та радіаційна безпека 04.2017

Категорія: journals
Друк

ЗМІСТ

 

А. М., Абдуллаєв, С. Г. Божко, В. С. Красноруцький, R. Latorre, В. Р. Татаринов, Н. Ю. Шумкова, А. В. Шепітчак

Проект кваліфікації ядерного палива України (ПКЯПУ) (С. 3-10)

Ю. П. Ковбасенко, О. О. Дудка, Я. В. Костюшко

Аналіз досвіду США і України з використання методологічних та розрахункових підходів до обґрунтування ядерної безпеки систем поводження з ядерним паливом (С. 11-15)

А. О. Авраменко, М. М. Ковецька, Н. П. Дмитренко, Ю. Ю. Ковецька

Дослідження процесів теплообміну в моделі активної зони ядерного реактора  гелієвим теплоносієм (С. 16-21)

О. В. Кухоцький, О. М. Дибач, Т. Ейшмантас

Методологія оцінки та врахування невизначеності ймовірнісного аналізу безпеки в ризик-інформованому прийняттірішення (С. 22-27)

О. В. Гондлях, В. Б. Крицький, В. Ю. Онопрієнко, А. О. Чемерис

Розрахунковий аналіз термомеханічного стану герметизуючого сталевого облицювання захисних оболонок енергоблоків АЕС з реакторними установками ВВЕР-1000/В‑320 в аварійних умовах (С. 28-39)

П. О. Корчагін, Ю. О. Ольховик

Щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (С. 40-44)

О. А. Кучмагра, І. О. Мазний, Г. І. Одинокін, А. С. Садовніков, А. Д. Скорбун, С. М. Стадник

Іонізаційна камера поділу як реперне джерело в аналізі потоків нейтронів (С. 45-49)

В. С. Харченко, М. О. Ястребенецький, Г. В. Фесенко, А. О. Саченко, В. В. Кочан

Система післяаварійного моніторингу АЕС з використанням безпілотних літальних апаратів: моделі надійності (С. 50-55)

І. В. Резвік, К. М. Єфімова, С. К. Поливода, В. О. Іокст

Модернізація установок пожежогасіння на АЕС України (С. 56-62)

І. Я. Кузмяк, В. І. Кравцов

Розвиток фізичного захисту радіоактивних відходів як крок до підтримання ядерної захищеності (С. 63-69)

Ю. Г. Малиновська, Ю. В. Єсипенко, К. М. Власенко, В. Ю. Ковальчук, І. В. Бодрова, О. А. Ведь

Аналіз термінології, що застосовується для визначення категорій підвищення потужності атомних електростанцій  (С. 70-73)